PS4 pytania i problemy

Czyszczenie pamięci podręcznej / naprawa awarii lub innego problemu
Nie martw się - poniższa procedura nie spowoduje usunięcia zapisanych danych gier. Wyczyść pamięć podręczną konsoli, wykonując następujące czynności: ...
śr, 7 Mar, 2018 at 3:58 PM
Kod błędu PS4: CE-34878-0
Zamknij aplikację, zainstaluj najnowsze oprogramowanie systemowe oraz aktualizacje gier, a następnie uruchom ponownie system. Jeżeli ostatnio wymieniłeś d...
śr, 7 Mar, 2018 at 4:01 PM
Jak upewnić się, że gra została pobrana wraz ze wszystkimi jej aktualizacjami?
Aby gra mogła zostać całkowicie pobrana wraz z dodatkowymi treściami i aktualizacjami, upewnij się, że konsola nie jest całkowicie wyłączona. Następnie prze...
śr, 7 Mar, 2018 at 4:05 PM