PS4 pytania i problemy

Czyszczenie pamięci podręcznej / naprawa awarii lub innego problemu
Nie martw się - poniższa procedura nie spowoduje usunięcia zapisanych danych gier. Wyczyść pamięć podręczną konsoli, wykonując następujące czynności: 1....
Thu, 24 May, 2018 at 2:07 PM
Kod błędu PS4: CE-34878-0
Zamknij aplikację, zainstaluj najnowsze oprogramowanie systemowe oraz aktualizacje gier, a następnie uruchom ponownie system. Jeżeli ostatnio wymieniłeś d...
Thu, 24 May, 2018 at 2:08 PM
Jak upewnić się, że gra została pobrana wraz ze wszystkimi jej aktualizacjami?
Aby gra mogła zostać całkowicie pobrana wraz z dodatkowymi treściami i aktualizacjami, upewnij się, że konsola nie jest całkowicie wyłączona. Następnie prze...
Thu, 24 May, 2018 at 2:09 PM