Krok 1 : Uruchom grę jako Administrator

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na grę w Bibliotece Steam.
 • Przejdź do zakładki Właściwości, następnie Pliki lokalne.
 • Kliknij przycisk Przeglądaj pliki lokalne.
 • Zlokalizuj plik wykonywalny gry (plik aplikacji .exe).
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na powyższy plik i przejdź do Właściwości.
 • Kliknij kartę Zgodność.
 • Zaznacz Uruchom ten program jako administrator.
 • Kliknij przycisk Zastosuj. Gdy już to zrobisz, uruchom ponownie Steam, a następnie spróbuj uruchomić grę.


Krok 2 : Uruchom Steam jako Administrator

 • Przejdź do folderu instalacji Steam (domyślnie C:\Program Files (x86)\Steam).
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na plik wykonywalny Steam.
 • Wykonaj czynności z kroku 1, aby ustawić program Steam jako uruchamiany z poziomu Administratora.
 • Zrestartuj Steam


Krok 3: Sprawdzenie spójności plików gry.

 • Teraz gdy Steam jest uruchomiony jako administrator, nie powinien mieć żadnych problemów z uprawnieniami.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na grę w Bibliotece Steam.
 • Przejdź do zakładki Właściwości, a następnie Pliki lokalne.
 • Kliknij przycisk Sprawdź spójność plików gry.
 • Poczekaj aż proces sprawdzania spójności dobiegnie końca.